Arturas Bajoras (aBajorasLab)
Microsoft Windows 10 Updates history
Microsoft Windows 11 Updates history
Microsoft Update katalogas
Microsoft Update katalogas
Microsoft Update katalogas UUP dump

Windows optimizacija

Įvadas

Pagal nutylėjimą Windows sistema instaliuojama su daugeliu procesų ir kitų nustatymų kurie lėtina jos veikimą. Šiame opuse surinkta keletas patarimų iš įvairių šaltinių kaip tai ištaisyti. Dirbant su greitais kompiuteriais, tai mažai pastebima, tačiau jei turite lėtesnį, greitai pajausite skirtumą (ypač dirbant su video ar grafika). Windows ir pati pastoviai atlieka sistemos optimizaciją. Kai jūs įjungiate kompiuterį ir atliekate tam tikrus veiksmus, Windows stebi tai ir įrašinėja į dinaminį layout.ini (windows \ prefetch \ layout.ini) failą. Kas tris dienas, kai sistema "supranta", kad jūs nieko neveikiate, ji keičia kai kurių programų fizinį išsidėstymą diske, greitesniam jų pasileidimui ir darbui. Windows optimizaciją atlieka pranašavimo, spėjimo metodu. Ji stebi programų darbą, kurios paleidžiamos po sistemos pasikrovimo ir sukuria sąrašą, kuris leidžia nuspėti kuriuos duomenis užsiprašys programa pasileidimo metu. Tas pats principas galioja ir atskiroms programoms. Windows sistemos branduolys, užduočių planavimas irgi naudoja šį principą. Branduolys seka atminties puslapius į kuriuos kreipiasi procesas iškarto po jo sukūrimo. Vėliau sukuriamos nuspėjimo instrukcijos. Kai sekantį kartą bus sukurtas šis procesas, branduolys pasinaudos sukurtomis instrukcijomis ir pagreitins jo vykdymą. Disko, failų, branduolio optimizacijos dirba kartu ir pagreitina visos sistemos darbą.


Greitiname grafiką (Išskleisti/Sutraukti)

Grafinis interfeisas atrodo gražiai, tačiau įvairūs efektai (šešėliai, multiplikacija ir kt.) suvalgo daug operatyvinės atminties ir sulėtina darbą. Nedėkite ant darbastalio daug „ikonų“ (icon) ir paveiksliukų (ir jokiu būdu animuotų variantų). Tai suvalgo begalę atminties ir apkrauna procesoriaus darbą (geriau tai panaudoti tikrai reikalingiems dalykams). Taigi metame lauk visus efektus.

System Properties -> Advanced -> Performance -> Settings

System Properties Perfomance Options
nuimame visas „varneles“ nuo efektų.

Kitiems efektams nuimti, lysime į registrą. Komandinėje eilutėje reikia surinkti regedit.
RegEdit

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
yra raktas MenuShowDelay. Pagal nutylėjimą jo reikšmė lygi 400.
Tai laikas milisekundėmis po kurio išsiskleidžia meniu. Pakeiskite į 0.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
yra raktas MinAnimate (jei jo nėra, sukurkite String tipo).
Jei pakeisite į 0, panaikinsite animacijos efektą meniu išsiskleidime/užsidaryme.

Jei nepatinka Windows iššokantys perspėjimai:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
ir sukuriame EnableBaloonTips (dword) su reikšme 0.

Po darbo su registru reikia perkrauti kompiuterį.

Nuimti ekrano efektus (Išskleisti-Sutraukti) Ant darbastalio spaudžiame dešinį "pelės" klavišą ir einame į Apperance skyrių. Spaudžiame Effects ir nuimame visas varneles išskyrus paskutinę.

Display properties Effects

Mažiname arba didiname ekrano piktogramas (icons) (Išskleisti-Sutraukti) Užeiname su pele ant bet kurio „icon“ darbiniame stale ir laikydami nuspaudę klaviatūroje "Ctrl" mygtuką, sukame pelės ratuką į vieną ar kitą pusę. Ekrane matysime kaip didėja arba mažėja „icon“ ženkliukai.

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} (Išskleisti-Sutraukti) Reikia darbo stale sukurti papkę (Folder) šiuo pavadinimu:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Joje bus visi Windows nustatymai vienoje vietoje.

Greitas persijungimas tarp vartotojų (Išskleisti-Sutraukti) Ši funkcija galima Windows XP Home Edition ir Windows XP Professional jei kompiuteris neįeina į domeną. Geras dalykas jei kompiuterį naudoja daug vartotojų, tačiau tai „valgo“ daug atminties. Jei dirbate prie nelabai galingo kompiuterio, geriau šią funkciją atjungti. Užeikite į Control Panel -> User Accounts, nuspauskite „Change the way users log on or off“ ir nuimkite varnelę nuo "Use Fast User Switching"

User acouts
User acouts

Sistemos atstatymas (System Restore) (Išskleisti-Sutraukti) Šiaip nebloga funkcija, tačiau jei kompiuteris nėra galingas geriau atjungti. Be to jei sistema griūna geriau perinstaliuoti. Pašaliname failus iš katalogo, kurie naudojami sistemai atstatyti C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\

System Restore

Foninės programos (Išskleisti-Sutraukti) Nepaleidinėkite nereikalingų foninių programų (tokių kaip Microsoft Office, WinAmp ir panašių). Visa tai galima sureguliuoti su System Configuration Utility. Ji pasileidžia su MSCONFIG ir tada galima nuimti nereikalingas pasileidžiančias programas.

msconfig

Užsikrovimo logotipo išjungimas (Išskleisti-Sutraukti) Visa tai galima sureguliuoti su System Configuration Utility. Ji pasileidžia su MSCONFIG.
Kaip tai padaryti:
1. Pasirinkite BOOT.INI skyrelį.
2. Šiam skyrelyje uždėkite varnelę ties užrašu: NOGUIBOOT
3. Geriausia uždėti varnelę ant: OS boot information (matysite ką užkrauna Windows paleidimo metu)

Dr.Watson (debugger) (Išskleisti-Sutraukti) Kai programa lūžta, sistema pasiūlo (ne visada) uždaryti ją arba eiti į derinimo režimą (debugger). Tuomet pasileidžia vidinio derinimo programa. Atjungus tai, sutaupysime atminties, pagreitinsime programų pasileidimą bei uždarymą (jei derinate programą, tai įjunkite šį režimą).
Tai padaryti galima jei registro šaką AeDebug pašalinsite:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

Hibernate (Išskleisti-Sutraukti) Atjungus tai sutaupome vietos diske.
hibernate

Išmetame „paslėptus“ Windows komponentus (Išskleisti-Sutraukti) Norint išmesti dažniausiai nereikalingus komponentus (kaip Windows Messenger ir kitus), reikia pataisyti SYSOC.INF failą kataloge C:\WINDOWS\INF. Prieš tai turite nustatyti paslėptų failų rodymą:
Control Panel -> Folder Options -> View -> Show Hidden Files and Folders
File explorer options
Dabar keliaujame į failą C:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF. Jame yra tokia eilutė:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
ir kitos panašios. Visur nuimkite hide
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
Po to galime eiti į komponentų pašalinimą (Add or Remove Programs -> Add/Ramove Windows Components).
windows components

Išmetame Windows Messenger (Išskleisti-Sutraukti) Komandinėje eilutėje surenkame:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Perkrauname Windows.

Jungiame DMA režimą visiems ATAPI diskams (Išskleisti-Sutraukti) Pagal nutylėjimą antrieji diskai (slave) ATAPI interfeise dažnai nusistato į režimą PIO netgi jei gali dirbti efektyvesniu režimu (UltraATA arba DMA). Režimas PIO ženkliai sumažina įrašančių CDROM, DVD ir kitų diskinių įrenginių efektyvumą, be to DMA režimas mažiau apkrauna procesoriaus darbą.
Užeiname į Control Panel -> System -> Device Manager
device manager
Išskleidžiame IDE ATA/ATAPI controllers. Pasirenkame Primari IDE Channel ir spaudžiame Properties (savybės)
ide chanel
Kiekvienam įrenginiui nustatome DMA if available. Tą patį padarome ir Secondary IDE Channel.

NTFS failų sistemos spartinimas (Išskleisti-Sutraukti) NTFS kiekvienam failui sukuria DOS tipo pavadinimus: 8 simboliai, taškas ir 3 simboliai plėtinys (12345678.123). Tai apsprendžia „suderinamumą“ su DOS sistema. Norint atjungti reikia pakeisti registre raktą: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\ NtfsDisable8dot3NameCreation į 1
Tačiau kai kurios programos naudoja šią savybę (pvz.: Norton AntiVirus). Taigi nerekomenduočiau keisti.
Kitas būdas tai atjungti paskutinio katalogo peržiūrėjimo laiką.
Dideliuose diskuose tai gali paspartinti sistemą. Keičiame registro raktą:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\ NtfsDisableLastAccessUpdate į 1.
Jei tokio rakto nėra, jį reikia sukurti (DWORD Value).

Tinklo naršymo spartinimas (Išskleisti-Sutraukti) Windows sistema, prisijungianti prie kitų tinklo kompiuterių, patikrina ir juose egzistuoja Sheduled Tasks bei Printers and Faxes įrašai.
Jei pastaroji informacija gali būti naudinga, žinoti apie padalintus tvarkaraščius dažnai nereikalinga.
Registro skiltyje
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace
yra 2 raktai:
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} - spausdintuvams bei fakso aparatams (Windows XP)
{863aa9fd-42df-457b-8e4d-0de1b8015c60} - spausdintuvams bei fakso aparatams (Windows 7/8/10)
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} – tvarkaraščiams (Sheduled Tasks) (Windows XP/7/8/10)
Antrą galima trinti drąsiai, o pirmą – jei nėra šių įrenginių jūsų kompiuteryje.
Dabar naršymas tinklo kompiuteriuose turėtų paspartėti.

Pašaliname Shared Documents iš My Computer (Išskleisti-Sutraukti) Windows 2003 ir Windows 7 tai neliečia
Pašaliname:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}

Internet Time (Išskleisti-Sutraukti) Nuimkite Internet Time sinchronizaciją ir padarykite tai rankiniu būdu.
Internet Time

Išinstaliuojame Microsoft Java Virtual Machine (Išskleisti-Sutraukti) Jos nepalaiko net pati "Microsoft". Geriau įdiegti Sun Microsystem JVM for Windows

Šis veiksmas atliekamas taip:
1. Komandinėje eilutėje surenkame Start->Run:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection java.inf,UnInstall
2. Perkrauname kompiuterį ...
3. Pašaliname visą katalogą
\%systemroot%\java
bei bylas
\%systemroot%\inf\java.pnf
\%systemroot%\system32\jview.exe(wjview.exe)
4. Išvalome registrus:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\JAVA_VM\ registry subkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions\JAVA_VM\ registry subkey

Optimizuoti katalogų rodymą (Išskleisti-Sutraukti) Jo funkcijos ganėtinai apribotos: jis nenumato kokių nors slaptažodžių ar apribojimų, o galimų leidimų sąraše yra 2 punktai: skaitymas ir priėjimas pilnomis teisėmis. Jeigu aktyvuotas svečiams skirtas vartotojas (guest), kuris pagal nutylėjimą yra bet kokioje NT-based sistemoje, panašiu būdu padalinti objektai gali būti prieinami kiekvieno lokalaus vartotojo. Blogai yra tai, kad XP sistemoje jis yra įjungtas pagal nutylėjimą.
Atjungiame:
Control Panel -> Folder Options -> View
ir sąraše nuimame varnelę nuo Use simple file sharing (Recommended)
Taip pat atjungiame:
Remember each folder‘s view settings
ir įjungiame:
Do not cache thumbnails
katalogai

Kaip išaktyvuoti mažų paveikslėlių rodymą (Thumbnail) (Išskleisti-Sutraukti) Komandinėje eilutėje surenkame (išaktyvuojame Thumbnail):
regsvr32 /u shimgvw.dll
Aktyvuoti Thumbnail: regsvr32 shimgvw.dll
Jei tai nepadės einame į registrą:
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview
Ir pašaliname: {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}

Nuimti paslėptus dalinimus (Sharing) (Išskleisti-Sutraukti) Windows OS be paties vartotojo padalintų objektų sukuriami paslėpti administravimo dalinimai
ADMIN$ (sisteminis Windows katalogas), IPC$, C$, D$, ir kt.
Jie nėra rodomi tinklo aplinkoje, tačiau į juos galima kreiptis (turint administratoriaus arba domeno supervartotojo teises), pasinaudojus UNC adresu:
\\kompiuterio_pavadinimas\paslepto_padalinimo_pavadinimas$
Pašalinsime juos:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\
"AutoShareWks"=dword:00000000

Pasinaudojus šiuo metodu, nepavyks atjungti IPC$ (Internet Process Communication). Ir tai gerai, nes į jo pareigas įeina vardinių ryšio kanalų sukūrimo funkcija, o šie kanalai skirti informacijos apsikeitimui tarp lokalaus tinklo kompiuterių. Jei priverstiniu būdu uždarysime šį dalinimą (su komanda net share IPC$ /delete), likusieji tinklo vartotojai negalės kreiptis į tavo mašiną. Jei nesi lokaliame tinkle galima uždaryti šį dalinimą.

Nuimti CD-ROM Autoplay (Išskleisti-Sutraukti) Disable autorun autoplay via group policy
Komandinėje eilutėje paleidžiame gpedit.msc
Group Policy -> Administrative Templates -> System -> Turn off Autoplay: Enabled
Disable autorun autoplay
Windows 7/10:
Control Panel -> AutpPlay -> Use AutoPlay for all media and devices – nuimti pažymėjimą
Disable autorun autoplay 10
Arba dirbame su registru:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom\
Autorun = 0


CPU level 2 (L2)(Cache) atminties nustatymas (Išskleisti-Sutraukti) Pagal nutylėjimą statome šias reikšmes, kai procesoriai yra ankstesnio tipo
Intel 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD K5/K6/K7, Cyrix ir kt., kurie neturi vidinės L2(Cache) CPU atminties:
Intel Celeron - 128
AMD Duron - 64
PII and Athalon - 512
Cyrix ir AMD K6-3 - 256
Pentium IV - 1024

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
SecondLevelDataCache

Jei kompiuteris turi 512 MB atminties ir daugiau, tai geriau aktyvuoti System cache:
System->Advanced->Performance(Settings)->Advanced->System cache – Enabled
Disable autorun autoplay

Interneto greitinimas Windows 7-10 QoS Packet Sheduler (Išskleisti-Sutraukti) Paketų planuotojas QoS (Quality of Service) naudojamas korporatyviniuose tinkluose ir Interneto provaideriais. Ši funkcija nebus plačiai naudojama kol neveiks Internet versija 6. Šią funkciją geriau atjungti. Tačiau ji rezervuoja 20% kanalo pralaidumo. Tam reikia sumažinti QoS Packet Sheduler iki 0%:
Group Policy (gpedit.msc)->Local Computer policy->Administrative templates->Network->QoS Packet Sheduler->
Limit reservable bandwidth -> Enabled – 0%

Po to aktyvuojame visuose tinkluose QoS Packet Sheduler.
QoS Packet Sheduler
Limit reservable bandwidth

Programų paleidimo numatymas (C:/WINDOWS/Prefetch) (Išskleisti-Sutraukti) Šis katalogas su laiku prisipildo daug nereikalingų failų. Jį verta kas pusmetį išvalyti.

Interneto naujas protokolas IP v6 (Išskleisti-Sutraukti) Instaliuojame: Run -> ipv6 install

Windows branduolio pastovus buvimas atmintyje (Išskleisti-Sutraukti) Nenaudojama Windows branduolio dalis iškraunama iš atminties. Jei turime daugiau negu 512 MB atminties galima palikti visą branduolį atmintyje, nes jis naudojamas gana dažnai, tuo pačiu paspartinsime sistemą.
System cache
Arba lendame į registrą ir taisome:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ LargeSystemCache = 1
Labiausiai kompiuterį stabdantis įrenginys yra kietasis diskas. Dirbant kompiuteriu, į kieta diską rašomas "pagefile.sys" (virtual memory) failas, kurį Windows sukuria esant dideliam apkrovimui. Galime užprogramuoti sistemą taip, kad virtualios atminties failas nebūtų rašomas į kieta diską, o dirbtų atmintyje RAM (jei jos turite pakankamai).
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ DisablePagingExecutive = 1

Startup and Recover - System failure (Išskleisti-Sutraukti) Jei nesuruošiate nagrinėti "log" failų, kai nulūžta sistema geriau jų nekurti:
Control Panel -> System -> Advanced -> Startup and Recover
Ir nuimti viską System failure dalyje.
System failure

Išvalome C:\pagefile.sys (Išskleisti-Sutraukti) Po kompiuterio išjungimo, virtualios atminties apsikeitimo (papumpavimo) "swap" faile C:\pagefile.sys lieka daug informacijos. Tai kodo likučiai, vardai, slaptažodžiai it t.t. Taigi geriau kartais išvalyti šį failą:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
ClearPageFileAtShutdown = 1.
Reikia perkrauti kompiuterį.
Kai kompiuteris persikraus, vėl įjungiame pagefile.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
ClearPageFileAtShutdown = 0
ir perkrauname kompiuterį.

Automatinis slaptažodžio įvedimas (Išskleisti-Sutraukti) Tvarkomės su vartotojų slaptažodžiais:
Run -> control userpasswords2
Run -> netplwiz
(Windows 7-10)
User Accounts

UNIX iš WINDOWS (Išskleisti-Sutraukti) Jei nepaleidinėjate UNIX programų iš Windows jos nereikalingos.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\SessionManager\SubSystems
ir pašaliname Optional ir Posix.

Pakeisti CMOS/real time clock prioritetą (IRQ) (Išskleisti-Sutraukti) Jei pakeisime CMOS/real time clock prioritetą, tai galime padidinti visų "motininės" plokštės elementų darbingumą.
Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> System CMOS/real time clock
System Devices
Pasižiūrime koks IRQ:
CMOS
Sukuriame registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl
DWORD raktą IRQ#Priority (kur '#' IRQ numeris 8) ir suteikiame reikšmę 1 (IRQ8Priority = 1)

Nekurti atidaromų dokumentų istorijos (Išskleisti-Sutraukti) Windows sukuria kataloge \Documents and Settings\%USERNAME%\Recent atidaromų dokumentų nuorodas.
Jei nenorime jų kurti, tai registre taisome:
Windows XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Windows 7-10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

NoRecentDocsHistory = 1

Tarnybos (Services) (Išskleisti-Sutraukti) Daugiausia greitinimo efektas pasiekiamas atjungiant nenaudojamas tarnybas.
Control Panel -> Administrative Tools -> Services
Services
Services
Tai plati tema. Pateiksiu tik keletą tarnybų (services), kurias kai kuriais atvejais galima visiškai atjungti (Disabled) arba neužkrauti automatiškai (Manual).
ClipBook Saugoja informaciją, gaunamą įvykdžius Cut arba Copy komandą, dalijimuisi tarp kompiuterių.
Computer Browser Saugoja tinkle esančių kompiuterių ir kitų resursų sąrašą. Galima atjungti, jei neturite prijungtų kompiuterių lokaliame tinkle. Taip pat galima atjungti ir Server.
Cryptographic Service Šifruotų raktų ir duomenų perdavimo tarnyba tinkle. Jei nėra tinklo galima atjungti.
DHCP client Atsakingas už automatinį IP adresų paskirstymą. Jei nėra tinklo (taip pat ir Internet) galima atjungti.
Distributing Link Tracking Client Prižiūri sąsajas tarp NTFS failų kompiuteryje arba tarp kelių kompiuterių tinkle. Galima atjungti jei dirbate su FAT sistema.
Event Log Veda sisteminių ir programinių įvykių žurnalą. Jei nereikia galima atjungti. Jei naudojate "Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)" atjungti negalima.
Error Reporting Service Praneša „Microsoft“ apie jūsų kompiuteryje įvykusias klaidas.
Fast User Switching Greitas persijungimas tarp vartotojų – atjungti jei dirbate vienas prie kompiuterio.
Help and Support Pagalba ir palaikymas – galima pastatyti į Manual, o patyrę gali visai atjungti.
Indexing Service Indeksuoja kompiuteryje esančius failu. Jei dažnai ieškote palikite – pagreitins. Tačiau ji naudoja daug resursų (ypač jei turite didelės apimties diskus).
IMAPI CD-Burning COM Jei naudojate pvz.: NERO tai atjungti.
IPSEC Services Valdo TCP/IP saugumo nuostatas. Naudojama specifiniuose tinkluose. Jei nesate tinkle galima atjungti.
Messenger Perduoda pranešimus į tinklo kompiuterius (Net send pagrindu). Nepainiokite su „Windows Messenger“ ar „MSN Messenger“. Šią tarnybą verta išjungti, nes ji ne tik be reikalo naudoja sistemos resursus, bet ir pritraukia reklaminius pranešimus iš interneto. Blogiausiu atveju bent paprašykite savo tinklo administratoriaus ugniasienėje uždaryti šios tarnybos naudojamas jungtis. Jei nesate tinkle galima atjungti.
NetMeeting Remote Desktop Sharing Enables an authorized user to access this computer remotely by using NetMeeting over a corporate intranet. If this service is stopped, remote desktop sharing will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
Network Connections Atsakingas už visus tinklinius susijungimus (Network and Dial-Up Connections). Jei nėra tinklo (taip pat Internet) jis nereikalingas.
Portable Media Serial Number Nuskaito prie kompiuterio prijungto garso grotuvo numerį. Jei neturite grotuvo - atjunkite.
Print Spooler Jei nespausdinate - atjungti.
Protected Storage Apsaugo duomenis ir vartotojo raktus, draudžia neautorizuotą priėjimą. Jei nėra tinklo (taip pat Internet) ir apsauga mažai rūpi, galima atjungti.
Remote Registry Leidžia nuotoliniu būdu keisti registrą. Verta išjungti vien saugumo sumetimais.
Routing and Remote Access Jei nesidalinate Internetu ir nesate tinkle - atjungti.
Secondary Logon Suteikia galimybę paleisti programas kito vartotojo vardu. Tarkim paprastas vartotojas programą gali paleisti administratoriaus vardu, vadinasi, ir jo teisėmis (jei žino slaptažodį). Galima išjungti, jei nesinaudojate šia galimybe.
Server Atsako už bendrą priėjimą tinkle prie spausdintuvų, katalogų, bylų. Taip pat palaiko Remote Procedure Call. Jei neturite tinklo plokštės, modemo, tinklo galima atjungti. Jei nenorite dalintis failais ir spausdintuvais tinkle.
Smart Card ir Smart Card Helper Kortelių skaitymo sistema. Jei neturite tokios - atjunkite.
System Event Notification Veda sisteminių įvykių žurnalą. Jei viskas veikia galima atjungti.
System Restore Jei atjungėte sistemos atstatymą: My Computer->Properties->System Restore
SSDP Discovery service Pajungiami automatiniai įrenginiai į tinklą palaikantys UPnP.
Task Scheduler Atsako už galimybę tam tikru laiku paleisti programas (pvz. tam tikru laiku "defrag"). Jei nesinaudosite panašia galimybe, galima atjungti arba pervesti į "Manual" režimą.
TCP/IP NetBIOS Helper Service TCP/IP tinklams suteikia suderinamumą su NetBIOS. Galima atjungti, jei tinkle nenaudojamas NetBIOS protokolas.
Telephony Dirba su modemu. Jei jo nėra galima atjungti.
Telnet Naudojamas susijungimui per Telnet protokolą. Jei nesinaudojate galima atjungti.
Terminal Services Nuotoliniu būdu valdyti kompiuterį. Taip pat šis servisas naudojamas kai prie vieno kompiuterio dirba keli vartotojai (Switch User). Jei to nereikia galima atjungti.
Themes Vartotojo sąsajos temos (gražinti Windows aplinką). Jei norite greitesnio darbo - išjunkite.
Uninterruptible power supply Naudojamas valdyti nepertraukiamą maitinimo šaltinį (UPS). Jei jo nėra galima atjungti.
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Internet "siena" (firewall). Jei neturite tinklo galima atjungti.
Windows Image Acquisition (WIA) Jei nenaudojate skenerių ir kamerų galite atjungti.
Windows Time Patikslina jūsų kompiuterio laikrodį pagal specialų interneto serverį. Jei jūsų kompiuteris nėra prijungtas prie interneto, ši tarnyba ne tik be reikalo naudos sistemos resursus, bet ir užtvindys "Event Viewer" įrankį klaidų pranešimais.
Wireless Zero Configuration Automatiškai sukonfigūruoja bevielio ryšio 802.11, 803.11 ir 803.11b adapterius. Galima išjungti, jei nenaudojate tokių įrenginių.
World Wide Web Publishing Administruoti per internetą. Jei nesate tinkle geriau išjungti.


USB įrenginio atjungimas (Išskleisti-Sutraukti) Norint neprarasti duomenų atjungiant USB įrenginį, turime paspausti ekrano kairiame kampe esantį ženkliuką su žalia rodykle ir pasirinkti eilutę "Safely remove USB Mass Storage Device".
USB
Kartais atlikus šiuos veiksmus pasirodo langelis, įspėjantis, kad įrenginio atjungti dar negalima. Priverstinai atjungdami galite prarasti duomenis. Tai ypač aktualu išoriniams kietiesiems diskams, USB Flesh atmintinėms, vaizdo kameroms, fotoaparatams.
Saugiai ištraukti galima tik pamačius užrašą "The USB Mass Storage Device can now be removed from system".
Taip pat turi būti įjungtas "Optimize for quick removal" (Device Manager -> Disk drivers).
USB 2

"Internet" neprisijungia (Išskleisti-Sutraukti) Jeigu programos ("Internet Explorer", "Firefox", "Google Chrome" ir t.t.) neveikia, greičiausiai yra išderinti prisijungimo prie Internet nustatymai.
Internet Options -> Connections -> LAN Settings ir įjungiame "Automatically detect settings".
Automatically detect settings

"Microsoft Outlook Express" nebeišsiunčia laiškų (Išskleisti-Sutraukti) Bandant išsiųsti laišką pasirodo langas prašantis įvesti vartotoją ir slaptažodį. Reikia nuimti slaptažodžiu apsaugoto elektroninio pašto serverio (pas paslaugos tiekėją) autentifikaciją.
Tools -> Accounts -> xxx-mail -> Properties -> Servers -> Outgoing Mail Server
Outgoing Mail Server

Automatinis RAM Operatyvinės atminties valymas (Išskleisti-Sutraukti)

Dirbant kompiuteriu, neišvengiamai užsiteršia RAM operatyvinė atmintis. Jei kompiuteryje daug operatyvios atminties, tai nejuntama, bet jeigu jos ne per daugiausia, tai lėtina kompiuterio darbą. Didžia dalį RAM-o atsiriekia dll failai, užkrauti į juos. Galbūt jūs jau seniai baigėte darbą su kažkokia programa, kurios dll dar pas jus sėdi RAM. Taip yra todėl, kad jei vėl ją paleistumėte ji užsikrautų greičiau. Tačiau jei nepaleisite tie dll-ai ten visai nereikalingi tuo metu, nieko neveikia, tik stabdo jūsų kompiuterio darbą. Taigi kaip juos pašalinti automatiškai, kuomet jie nereikalingi ?

Einame į registrą:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
AlwaysUnloadDLL = 1

Jei tokio rakto nėra, tai jį reikia sukurti ir priskirti reikšmę 1.

Automatinis procesų uždarymas išjungiant kompiuterį (Išskleisti-Sutraukti)

Turbūt nekartą teko matyti išjungiant kompiuterį, apie baigiamą kažkokį procesą (atsidaro lentelė, kurioje rodoma "process ending..."). Kartais tai gali užtrukti arba jau patys paspaudžiate, kad norite baigti šį procesą, tačiau jei tarkim, išjungiate kompiuterį (paspaudę "Shutdown") ir išbėgate kažkur, grįžę galite rasti jūsų mašiną vis dar tebedirbančią, o ekrane matysite užrašą - ar norite baigti šį procesą ir panašiai. Kad jums Windows nekvaršintų galvos tais klausimais, galima užprogramuoti, kad Windows užbaiginėtų pati visus vykdomus procesus automatiškai, kuomet išjunginėjate kompiuterį.

Einame į registrą:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
AutoEndTasks = 1

Jei tokio rakto nėra, tai jį reikia sukurti ir priskirti reikšmę 1.

Avarinis slaptažodžio išsaugojimas (Išskleisti-Sutraukti)

Jei nežinai slaptažodžio Windows neleis prisijungti (jei jis buvo prieš tai sukurtas). Tai gerai, tačiau jei pamiršai slaptažodį, gali kilti problemų. Tačiau yra būdas pasiruošti tokiam atvejui. Windows leidžia susikurti specialų diskelį arba "flash" USB, kuris panaikins slaptažodį.

Windows XP:
eiti į "User Accounts" ir administratoriaus teises turintį vartotoją. Tada paspausti "Prevent a forgotten password". Įdėti tuščią lankstųjį diskelį ir "Next". Pasirodžius užklausai, įvesk vartotojo slaptažodį ir "Next".
Windows 10:
paspausti "Create a password reset disk".

Slaptažodžiu apsaugotas My Documents katalogas (Išskleisti-Sutraukti)

Kai vartotojas įeina į sistemą savo vardu ir slaptažodžiu, jis apsaugo savo failus nuo kitų vartotojų, tačiau "Administrator" vartotojas gali laisvai prie jų prieiti. Norint apsisaugoti ir nuo "Administrator" vartotojų, reikia "My Documents" katalogą apriboti – pažymėti "Make this folder private". (Turi būti katalogų peržiūroje pažymėta "Use simple file sharing (Recommended)".

Private folder
Jei vartotojui nėra priskirtas slaptažodis, atsiras įspėjimas. Po šio pakeitimo šiame kataloge (tai tinka tik "My Documents" katalogui) esančių failų negalės atidaryti nė vienas kitas vartotojas.

Kaip išjungti "miego" režimą (Hibernate) (Išskleisti-Sutraukti)

Hibernate - "miego" režimas, trumpai tariant, tai yra būdas, kai kompiuteris rašo atminties informaciją į specialų failą hiberfil.sys, kuris saugomas kietajame diske. Kai kompiuterį perkrausite, jis greitai užkraus visą informaciją kokia ji buvo prieš išjungimą. Taigi, kuo daugiau jūs atidarysite langų ir paleisite programų, tuo daugiau šis failas užims vietos kietajame diske. "Laptopose" tai aktualu, tačiau stacionariuose ne. Kaip išjungti "miego" režimą ? Tvarkysime registrą.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power
HiberFileSizePercent = 0 ir HibernateEnabled = 0
Perkrauname kompiuterį.

Windows SmartScreen išjungimas (Windows 8/10) (Išskleisti-Sutraukti)

"SmartScreen" tai filtras, kuris padeda apsaugoti kompiuterį nuo kenkėjiškų grėsmių, kurios patenka iš interneto. Žinoma, kad naudojant "SmartScreen" filtrą Microsoft atsisiunčia programų duomenis, kurios įdiegiamos į jūsų kompiuterį. Nepatyrusiam vartotojui nepatariama išjungti šį filtrą. Tačiau jei jūs norite sumažinti Microsoft "šnipinėjimą", tai geriau šį filtrą atjungti.

Einame į "Control panel" ir į "Security and Maintenance"
Control panel
Security and Maintenance
Spaudžiame "Change Windows SmartScreen settings" ir pažymime "Don't do anything (turn off Windows SmartScreen)".
SmartScreen
Pagrindiniame lange "Action Center" atsiras perspėjamasis užrašas.
Action Center
Paspauskite ant užrašo, kad daugiau šis pranešimas nepasirodytu.
Perkrauname kompiuterį.

Kaip sužinoti operacinės sistemos numerį (Išskleisti-Sutraukti) Surinkti komandą winver

Išjungiame fonines programas Windows 10 (Išskleisti-Sutraukti) Spaudžiame dešinėje ekrano apačios pusėje
Right Screen top
All Settings
Privacy
Background apps
Išjungiama visas programas.
Tačiau dar ne viskas. Kaip parodė praktika kai kurios programos vis tiek pasilieka fone.
Reikia išjungti "SuperFetch" procesą.
Einame į procesų valdymą:
Servises
ir išjungiame "SuperFetch" procesą.
SuperFetch
Perkrauname kompiuterį.

Windows 10 Pašalinti kalbos mokymus (Išskleisti-Sutraukti) Language No

Kalbėsime apie Windows 10 "špionažą" ir kaip jį apeiti (Išskleisti-Sutraukti)

Perskaičius daugelį publikacijų tinkle lengva susidaryti nuomonę apie "Microsoft" požiūrį į vartotojo duomenų privatumą. "Microsoft pasilieka teisę rinkti, saugoti ir atskleisti asmeninę informaciją, įskaitant vartotojų sukurtą turinį - pavyzdžiui, laiškus, kitų privačių ryšių ar failų - jei būtina, siekiant apsaugoti kitus vartotojus, naudotis kitomis paslaugomis arba valdžios institucijų prašymu" - skelbia Windows 10 licencinė sutartis (dokumentas "Microsoft" privatumo patvirtinimas).


Renkama informacija
Pagal "Microsoft Privacy Statement" ir "Services Agreement" sutartis, kai vartotojas prisijungia prie Windows 10 sistema sinchronizuojasi su "debesymi" ir automatiškai siunčia į "Microsoft" šią informaciją:
⦁ atidarytus naršyklėje puslapių adresus;
⦁ aplankytų svetainių istoriją;
⦁ svetaines, išsaugotas mėgstamiausių pasirinkime;
⦁ interneto svetainių ir programų slaptažodžius;
⦁ Wi-Fi tinklų ir mobiliojo ryšio prieigos taškų vardus ir slaptažodžius;
diagnostikos duomenys (priklausomai nuo režimo nustatyto parametro):
Basic - prietaisų parametrus, duomenis iš visų integruotų jutiklių, informaciją apie įdiegtas programas, klaidų žurnalo duomenis;
Enhanced - duomenys iš Basic režimo, taip pat statistiniai duomenys apie programų naudojimą (kas, kaip dažnai ir kokiu mastu naudoja vartotojas) ir OS (įjungimo ir išjungimo laikas), lūžimo informacija, atminties būklę gedimo metu;
Full - duomenys iš Enhanced režimo, taip pat sistemos failai ir atminties turinys.

Kai įjungiamas virtualus balso asistentas "Cortana" papildomai surenka tokią informaciją:
⦁ vartotojo vardą ir slapyvardį;
⦁ kompiuterio vietą ir istoriją;
⦁ informaciją iš jūsų kalendoriaus;
⦁ informaciją apie programų naudojamą;
⦁ elektroninių laiškų ir SMS žinučių duomenis;
⦁ skambučių sąrašus;
⦁ kontaktų sąrašus ir bendravimo dažnumus;
⦁ žiniasklaidos failų sąrašus (filmai, muzika);
⦁ signalizacijos nustatymus;
⦁ ekrano blokavimo statistiką;
⦁ pirkimų ir peržiūros "App Store" statistiką;
⦁ užklausų Internete istoriją;
⦁ balso skambučius.

Pagal atnaujintą licencinę sutartį papildomai Microsoft renka šiuos duomenis:
⦁ programų naudojimo statistiką (visada renka, ne tik "Enhanced" režime ar įjungtam virtualus balso asistentui "Cortana")
⦁ duomenys apie visus tinklus prie kurių jungiatės.

Be to Windows 10:
⦁ generuoja unikalų reklaminį ID, kuris leidžia identifikuoti vartotoją ir individualizuoti rodomą reklamą;
⦁ išsaugo disko šifravimo "BitLocker" raktų atsargines kopijas "debesyje";
⦁ siunčia informaciją, kai vartotojas įvedinėja tekstą (funkcija "Send Microsoft info about how I write - Siųsti Microsoft informaciją apie tai, kaip aš rašau"), taip pat informaciją, kai pirmą kartą įjungiate WEB kamerą;
⦁ saugo 2 patikimų CA sertifikatų sąrašus: matomas (certmgr.msc), kuriame yra kelios dešimtys sertifikatų ir paslėptas, kuriame yra šimtai sertifikatų (vieta sistemoje nežinoma);
⦁ įdiegia nežinomo turinio didelius atnaujinimo kiekius (keletą gigabaitų)
⦁ duomenų rinkimą ir periodišką tam tikros informacijos siuntimą kas 5 ir 30 minučių ciklais (visa perduodama informacija šifruojama), patvirtina duomenų srauto analizė, naudojant tinklo skenavimą

Rekomendacijos
Norėdami sumažinti konfidencialių duomenų nutekėjimo riziką ir išjungti daugumą duomenų rinkimo mechanizmų, rekomenduojame imtis šių priemonių.

OS diegimas
Diegdami arba atnaujindami į Windows 10-11, turite išjunkti šias funkcijas:

install1
install2
install3
install4
install5
install6


Kokį antivirusą naudoti dabartinio "kibernetinio karo" atveju (Išskleisti-Sutraukti)

Iki šio laiko vienas geriausių antivirusų buvo "Kaspersky". Dabar geriausia naudoti "Comodo Internet Security Premium". Egzistuoja mokama ir nemokama versijos. Mokykloms ir asmeniniam naudojimui patarčiau nemokamą versiją, o valstybinėms įstaigoms - geriau mokama versija. Tai sudėtingesnė versija nustatymais, nei "Kaspersky", tačiau labai efektyvi ir nepriklausoma nuo Rusijos. (Tai mano patikrinta asmeninė nuomonė. Naudoju šį antivirusą dagiau kaip 10 metų.)


Naudodami registro tvarkyklę („Regedit“) įjunkite arba išjunkite vykdomų komandų istoriją (Windows 10/11) (Išskleisti-Sutraukti)

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Start_TrackProgs = 1


Įjugti arba išjugti vartotojo slaptažodžio pasirinkimą (netplwiz) (Windows 10/11) (Išskleisti-Sutraukti) netplwiz

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device
DevicePasswordLessBuildVersion = 0


Paleisti programą automatiškai įjungus kompiuterį (autorun) (Išskleisti-Sutraukti)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Pavyzdžiui norime paleisti programą NetMonitor Sukuriame New String Value NetMonitor ir pataisome Data D:\NetMonitor\App\NetMonitor.exe


Pilnai ištrinti Windows Defender antivirusą (Išskleisti-Sutraukti)

Atsisiųskite programą Defender Remower ir paleiskite ją Administratoriaus teisėmis

Pasirodo pilnai deaktyvuoti Microsoft Defender nepavyks
Reikės pasikrapštyti su registru

Norint pakeisti šiuos registro parametrus, reikia perkrauti kompiuterį ir įeiti Safe mode režimu
Taip pat galite atsisiųsti cmd failą ir paleisti jį. Kompiuteris persikraus Safe mode režimu
Safe mode

Kai kompiuteris persikraus, jūs pateksite į išplėsti pasirinkimą:
Windows Defender
Windows Defender
Windows Defender
Windows Defender
Windows Defender

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender
Windows Defender

Name the new values as follows:
DisableAntiSpyware – set the value to 1
ServiceStartStates – set the value to 0
DisableRoutinelyTakingAction – set the value to 1
DisableAntiVirus – set the value to 1
DisableSpecialRunningModes – set the value to 1
ServiceKeepAlive – set value to 0
WinDefend Service Disable – set value to 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates
ForceUpdateFromMU – set value to 0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection
DisableAsyncScanOnOpen - set value to 1
DisableRealtimeMonitoring - set value to 1
DisableOnAccessProtection - set value to 1
DisableBehaviorMonitoring - set value to 1
DisableScanOnRealtimeEnable - set value to 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet
DisableBlockAtFirstSeen – set value to 1
SpynetReporting – set value to 0
SubmitSamplesConsent – set value to 0

Kaip įjungti arba išjungti, kad programa (Windows Defender) skenuotu Archyvinius failus (Archive Files)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Scan
DisableArchiveScanning DWORD
0 or (delete) = enable scan
1 = disable scan


Kai kurios programos pastoviai sėdi atmintyje. Geriau jas neįkelti (Windows 11) (Išskleisti-Sutraukti) netplwiz
Nuspausti Advanced Options
netplwiz
Pereiti per visas programas.

Kaip Windows 11-uose pakeisti "Taskbar" į Windows 10 (Explorer Patcher) (Išskleisti-Sutraukti)

Windows 10-uose, "Taskbar" turi daugiau patogesnių nustatymų, kai nuspaudžiame dešinį "pelės" klavišą.
taskbar1

taskbar2
Padarysime tai ir Windows 11-uose.
Atsisiųkite programėlę Explorer Patcher ir paleiskite ją.
Ji nemokama ir neužima vietos. Galite užeiti į oficialų puslapį


Windows 11-uose negaliu instaliuoti kai kurių programų (The app you're trying to install isn't a Microsoft-verified app) (Išskleisti-Sutraukti)

Windows 11-uose, bandant instaliuoti kai kurias programas, iššoka langas:
store1

Taisome:
store2
store3


Windows 11 Control Panel Classic (Išskleisti-Sutraukti)

Windows 11-uose kartais patogu tvarkyti nustatymus su Control Panel Classic
Control Panel 1

Atidarome komandą "Run" - vienu metu paspauskite klavišus Win + R
Control Panel 2

Valdymo skydo lange eikite į lauką "View", esantį viršuje, dešinėje "Category".
Šalia esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite "Small icons" piktogramos
Control Panel 3

Viskas


Kaip suformuoti diską HDD/SDD didesnį nei 2TB (Išskleisti-Sutraukti)

Jei nusipirkote didesnį diską nei 2 TB pvz. 4TB (HDD arba SDD) Windows sistema suformatuos iki 2TB. Kaip pilnai jį suformatuoti ?
Konvertuoti 4 TB diską:
1. Paleisti Windows cmd arba Windows key ir R klavišą. Surinkti diskpart.
2. Surinkti list disk > select disk n (where n is the 4TB hard drive) > clean > convert gpt > exit.
diskpart-convert-gpt


Kaip atnaujinti draiverius Windows OS (Išskleisti-Sutraukti)

Jūs instaliavote Windows OS. Tačiau kai kurie draiveriai gali nedirbti. Juos būtina atnaujinti !!!
Šių programų yra begalės. Tačiau ne visos dirba korektiškai. Aš pratestavau jų daugelį ir pasirinkau šias. Naudoju pats.
1. IObit Driver Booster Portable
2. DriverEasy Portable
3. Driver Talent
Jas reikia paleidinėti būtent šia tvarka !!!
Jos yra mokamos. Tačiau kaip jums duodu adresą, kur jos yra nulaužtos https://rsload.net/


Kai kurios programos pastoviai sėdi atmintyje. Geriau jas neįkelti (Windows 11) Pratęsimas (Išskleisti-Sutraukti)

Ankščiau rodžiau, kaip neįkelti į atmintį programas, kurios pastoviai sėdi atmintyje.
Dabar parodysiu kaip automatiškai visas programas neįkelti į atmintį.
Paleidžiame gpedit.msc (WIN+R)
gpedit

Pasirenkame Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy
Dešinėje pasirenkame Let Windows apps run in the background
gpedit1

Pasirenkame Enabled, Force deny ir OK.
gpedit2

Perkrauname kompiuterį

Kas mėgsta tvarkyti Registrą (Registry Editor)

Eiti į registro raktą:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
Sukurti raktą (jei jo nėra) New > Key Name AppPrivacy
AppPrivacy

Sukurti raktą LetAppsRunInBackground dešinėje
AppPrivacy1

Perkrauname kompiuterį


Kaip išjungti išankstinį „Microsoft Edge“ įkėlimą paleidžiant Windows 10/11 (Išskleisti-Sutraukti)

Jei jūs naudojate kitą "Internetinį Brauzerį" nei Microsoft Edge, jums nebūtina užkrauti Microsoft Edge paleidžiant Windows sistemą.
Tai mes ir padarysime.

Pirmiausia naudosime Edit Group Policy (gpedit.msc)
gpedit

Einame į Computer Configuration → Administrative Templates → Windows Components → Microsoft Edge
Dešinėje pasirenkame Allow Microsoft Edge to pre-launch at Windows startup
edge1

Pasirenkame Disabled ir nuspaudžiame Apply ir OK
edge2

Dabar pasirenkame Allow Microsoft Edge to start and load the Start and New Tab page at Windows startup and each time Microsoft Edge is closed
edge3

Pasirenkame Disabled ir nuspaudžiame Apply ir OK
Perkrauname kompiuterį

Dabar kas mėgsta krapštytis registre (Regedit)

Spaudžiame Win + r
regedit

Einame į HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft ir sukuriame raktą vardu MicrosoftEdge
microsoftedge1

Einame į raktą MicrosoftEdge ir sukuriame raktą vardu Main
microsoftedge2

Jame sukuriame savybę vardu AllowPrelaunch (DWORD (32-bit)) ir nustatome Value = 0
microsoftedge3

Toliau sukuriame naują raktą TabPreloader kataloge MicrosoftEdge ir jame naują savybę AllowTabPreloading (DWORD (32-bit)) ir nustatome Value = 0

microsoftedge4

Perkrauname kompiuterį


Laukite tęsinio !!!


Patarimus ir klausimus siųskite abajoraslab@bajoras.eu (aBajorasLab)

Copyright © 2008-2024 Arturas Bajoras (aBajorasLab)
All Rights Reserved